امروز اکثر کسب و کارها، در اقیانوسی قرمز فعالیت می کنند. قرمزی این اقیانوس از درگیری ها و خونریزی های رقباست. اگر نقشه راه کسب و کار نداشته باشید قطعا کشته می شوید. رقبا شما را می کشند و با بقایای باقی مانده کسب و کارتان، بیزینس خودشان را قوی تر می کنند. این یک واقعیت تلخ دنیای کسب و کار امروز است.

اگر به تاریخ نگاه بیاندازید، نقش مشاوران جنگ را در تمام پیروزی ها می بینید. امروز اگر شما هم به دنبال پیروزی در این کارزار هستید به مشاور جنگ نیاز دارید. حجم اطلاعات و علم تولید شده در فضای کسب و کار به حدی است که به تنهایی قادر به مطالعه آن نخواهید بود. دوما زمان شما ارزشمند تر است که صرف تدوین استراتزی برای کسب و کارتان شود. و بهتر است این وظیفه را به مشاوران کسب و کارتان بسپارید.

در این سمینار به عنوان مشاور و مربی کسب و کار، به همراه دوست عزیزم جاوید مقدم چکیده تجربیاتمان را در قالب نقشه راه کسب و کار کوچک و متوسط پیاده کردیم. این نقشه الگوی تلاش و برنامه ریزی خودمان است. در واقع به معنای واقعی کلمه همان فوت کوزه گری است. ما با کمک همین الگو به کسب و کارهای زیادی کمک کرده ایم و امیدواریم شما با بهره مندی از آن نجات دهنده کسب و کار خودتان در این اقیانوس قرمز باشید.